PRISLISTE 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubstander 60,-*
Ekstra nøglekort, sælges kun til aktive medlemmer 100,-*
Cap med Bisserup Sejlklub logo 60,-*


Gæsteleje pr. døgn inkl. el og vand på broerne, bad og toilet, WiFi, lån af cykler og kajak / kano
160,-*
Langliggerplads pr. mdr. (aktive medlemmer uden fast plads og efter nærmere aftale med bestyrelsen)
1200,-
   
Kontingent for aktive medlemmer pr. år 1200,-
Kontingent for passive medlemmer, pr. år 275,-
   

Benyttelse af slæbested (minimum passiv medlem) pr. år
Engangsbenyttelse af slæbestedet

350,-
75,-*

Optagelse på ventelisten
1250,-
  I forbindelse med bådplads (Aktive medlemmer med havneplads)  
  Indskud 4500,-
  Andelsbevis ( nedskrivning 10% pr. år)
Bådplads
Jolleplads

8600,-
4300,-
  Bådpladsleje, pr. år  
  Bådplads 2150,-
  Jollepladser 825,-
  Vinterstandplads på land (15. november til 30. maj)
Vinterplads i vand (15. november til 31. marts)
600.-
2.000.-
  Ved vinterplads i vand har ejer erstatningspligt for evt. skader på havn og anlæg  
  Fastsat pligtarbejde pr. år, 8 timer
For ikke udført pligtarbejde opkræves pr. time

250,00
Note:
De med * priser opkræves af havnefogeden