Brombærtur 2006

Som traditionen foreskriver var BS også i 2006 på Brombærtur i sensommeren. Denne gang 9.-10. september og turen gik til Agersø.
På grund af ombygning har Vejrø været lukket for besøgende i hele 2006 så det var mere af navn end af gavn at foreningen tog på Brombærtur. Det var det skønneste sejlvejr og der var da også en del både med - så vidt det erindres 7-8 både samt nogle besøgende med færgen. Kaffe på kajen og hjemmebagt kage og efterfølgende gåtur. Om aftenen fælles grillmad og hygge i skuret. Efter en behagelig stille nat i havn var der afgang for de fleste efter formiddagskaffen søndag